SERVICED OFFICES

For small and larger teams.
Fully furnished offices, high-speed internet, reception service, cleaning service and kitchen access. All on one bill.

net per month

1100 zł


za jedno biurko przewidziane w biurze

 • Adres do korespondencji
 • Odbieranie i przechowywanie poczty
 • Powiadomienia o przyjęciu poczty
 • Elastyczna umowa
 • 4h/m sale spotkań
 • Rejestracja adresu firmy na Ogrodowej 8
 • Dostęp do urządzeń́ biurowych wg pakietu
 • Wysyłanie poczty na adres domowy
 • przypisane biurko do osoby na cały okres najmu

FEATURES AND SERVICES

 • OFFICES FOR SMALL AND LARGE TEAMS
 • FLEXIBLE CONTRACT
 • 24/7 OFFICE ACCESS
 • MAIL RECEIPT AND STORAGE ACCORDING TO PRICE LIST
 • FULLY FURNISHED OFFICE
 • CLEANING SERVICE

 • ONE INVOICE
 • IT AND INTERNET INFRASTRUCTURE
 • 5H/M MEETING ROOMS INCLUDED
 • RECEPTION SERVICE
 • KITCHEN ACCESS AND UNLIMITED COFFEE, TEA, AND WATER
 • ACCESS TO OFFICE EQUIPMENT ACCORDING TO PURCHASED PACKAGE

Do you have any questions?

Give us a call,
make an appointment!
lodz@wx-cowork.com
+48 500 667 581

We use cookies to ensure the best quality.